Yoga/Jóga a Tantra

Co je jóga?

Slovo joga pochází ze Sanskrtu (sanskrit: युज्) a znamená to jednota. Jóga je systém fyzických, duševních a duchovních cvicení, které vznikly v dávné Indii. První zmínka o józe pocházejí z Bhagavadgíty (200 př. n. l.) a Pataňdžaliho jóga súter (300 až 200 př. n. l.). Tento systém cvičení se tradičně předával jen z učitele na žáka, ale v od dob kdy se jóga stala populární v západním světě, se tradičně učí i ve skupinách. 

Jóga se cvičí po tisíciletí a bylo vyvinuto mnoho tradic, odvětví a způsobů jak dojít k rovnováze mezi tělem, myslí a duší. Každý jogín či jogínka usiluje ve spojení mikrokosmu a makrokosmu, osvobození od utrpení a dosáhnout tak stavu Samadhi (Sanskrit: समाधि) stav blaženosti. 

V moderním světě je mnohdy jóga spíše vnímána jako cvičení pozic, ale její účinky jsou daleko hlubší a vede  především k vnitřnímu poznání, harmonzaci těla, mysli a duše. Ke cvičení jógy používáme dýchací cvičení, pozice, soustředěnost a hlubokou relaxaci.  Spojením těchto technik nám pak slouží k pročištění těla a mysli abychom se naladili na svoji hlubší podstatu. 

V běžném životě Vás jóga obohatí především vnitřní rovnovánou, klidem a radostí. Na fyzické úrovni Vám pomůže rozpohybovat tělo. Cvičením jógy Vám pomůže identifikovat, které části vašeho těla potřebují pozornost. Cviky propojí s vaší myslí a to vás zavede do vašeho centra (nitra), kde se odpoutáte od všedních starostí a získate tak životní nadhled.


Osm pilířů jógy dle mudrce Pataňdžaliho  

1. Yama nebo-li sebeovládání - Jamy popisují způsoby, jakými můžeme kontrolovat své jednání a reakce. Respektive radí, jak praktikovat jógu mimo naší podložku. Dělí se na 5 jam: Ahimsa (nenásilí), Satja (upřímnost), Astéja (nekrást), Brahmačarjá (zdrženlivost), Aparigraha (skromnost).

2. Niyama nebo-li sebezdokolování - Nijamy ukazují, jak nakládat se svým životem, jak se chovat a cítit. Dělí se na: Šaučá (čistota), Santóša (spokojenost), Tapas (duchovní očista), Svádhjája (studium sebe sama), Íšvara Pranidhána (víra ve vyšší moc).

3. Asána nebo-li pozice - Ásána je fyzické cvičení jógy s tělem. Jsou to pozice, například strom nebo kobra, které nás vedou k protažení a síle. 

4. Pranayama - dechová cvičení Jedná se čistě o práci s dechem. Existuje mnoho druhů jógového dechu. Jeden z nejčastějších a nejjednodušších je naučit se dýchat pomalu a zhluboka do břicha. To, že se snažíte vědomě naplnit plíce vzduchem, vás může zklidnit a snížit u vás stres.

5. Pratyhara nebo-li odtažení pozornosti od vnějších smyslů. Náš celý život je o 5 smyslech. Hnat, chuť, zrak, sluch a cit. A pratyhara nás učí se odreagovat od vnějšího světa a obrátit se dovnitř, kde zažíváme náš vnitřní stav bytí.

6. Dharana nebo-li koncentrace. Dhárana je schopnost soustředit se na jednu věc a vypustit z mysli všechno ostatní. Pozornost je jako sval - čím více ji používáte, tím silnější se stává.

7. Dhyana nebo-li meditace. Jednoduše se jedná o schopnost vypnout mysl od všeho ostatního a soustředit se na jednu jedinou věc. Nejčastěji se lidé během meditace soustředí pouze na svůj dech, a kdykoliv se myšlenky zatoulají, ihned se navrátí pouze k tomu dechu.

8. Samadhi nebo-li stav blaženosti. Samádhí znamená dokonalou vyváženost, při níž je mysl klidná a tělo ve stavu vnitřní stability. Je to ono již zmiňované tady a tedˇ.

Z těchto osmi pilířů tedy vyplývá, že nástrojem jógové praxe je dech, který je mostem mezi tělem a naší duší, pozice, která nás propojuje s tělem, abychom přiměli mysl pomocí koncentrace být tady a teď. Po nějaké době cvičení pozic a dechových cvičení budete schopni vytvořit tzv. vnitřní prostor, kde vzniká možnost se propojit s naši hlubší podstatou Atman (duší).Co je Tantra?

Slovo Tantra (Sanskrit: तन्त्र) znamená tkát a toto prastaré učení slouží k lidskému vývoji. Jóga a tantra jsou dva propojené systémy. Narozdíl od jógy, kdy se jendá spíše o očistu těla a mysli, tantra se soustředí na jemnohmotné tělo a pomocí dechu, mantry, yantry a krijí transformuje těžké, kalné energie do čiščích a vyváženějších. Proměňuje běžné lidské vlastnosti jako např. chtíč do hluboké lásky za účelem štastného a spokojeného života. Tantra vede ke štěstí, lásce a extázi, když je hluboce pochopena a správně aplikována.

Přestože slovo tantra má mnoho významů, z nichž každý má své vlastní specifický význam v závislosti na kontextu, její nejvýznamnější definice zůstává: je to nástroj k rozšíření úrovně vědomí. I když nemůžeme přiřadit určité datum začátku tantry, stojí za zmínku velký vliv tantrismu na všechny velké duchovní tradice Indie, včetně šaivismu, buddhismu, vaišnavismu a džinismu. Všechny tyto tradice vyvinuly tantrický rozměr. 

V tantře je vesmír živý, ne iluzorní. Představuje projev radostného, ​​svobodného Božského Vědomí v různých podobách. Veškeré projevy jsou jednoduše souhrou Šivy a Šakti, mužského a ženského principu. 

V tantře je tělo vnímáno jako živý chrám a sexuální energie je vnímána jako božská energie. Tělo se všemi svými energiemi je považováno za božský nástroj pro duchovní transformaci. Můžeme říci, že široký přístup tantry spočívá v tom, že všechny běžné činnosti jsou posvátné.

Tantra není čarodějnictví, černá magie nebo podivné praktiky. Většina tantrických textů je plná tajemných výrazů, metafor a alegorií, které představují překážky pro nezasvěcené a mohou vést k nedorozuměním a zneužití. Texty byly napsány vysoce symbolickým jazykem, aby ochránily ty, kteří nejsou zasvěceni, před jejich nesprávným použitím nebo sobeckým použitím. Bohužel to vedlo k mnoha mylným interpretacím. Jako příklad symbolického jazyka používaného v tantrických textech jsou ida, pingala a sušumna nádí (tři nejdůležitější jemné energetické kanály) označovány jako řeky Ganga, Jamuna a Sarasvatí (viz níže).

Tantra není sex

V západním světě tantra obecně znamená sex. Termín tantra je silně spojen se superlativním, extatickým sexem, i když naprostá většina tantrických učení neodkazuje na sexualitu. Opravdu, v levostranné tantře (cesta, která využívá sexuální energii) se rituály milování používají k překonání mysli a vstupu do vyšších stavů vědomí. To však tantru nedefinuje. Tantra se nezabývá sexualitou ani jejím potlačováním. Sexualita a milování jsou považovány za božské prostředky pro duchovní růst. Tantra je nepropaguje pro běžné uspokojení.

Proč je tedy na Západě tantra běžně chápána jako skvělý sex? Odpověď je jednoduchá: takzvanou západní tantru nezavedli tantričtí mudrci, ale západní cestovatelé, kteří se s tantrickými praktikami setkali na cestách do Indie. Samozřejmě, že po staletích křesťanské nadvlády a potlačování sexuality bylo setkání se systémem, který vnímá sexuální energii jako normální jako kterákoli jiná energie a nabízí praktiky, které tuto energii posilují a využívají, něco velmi cenného a  uchopitelného. Bohužel, sexuální praktiky byly odstraněny z oddaného a rituálního kontextu tantrické tradice a získaly materialistický dotek západní mysli. Tantra si však zachovala důstojnost, kterou si zaslouží.

Energetické tělo


Naše žívotní energie Prána, proudí energetickýma kanálama v našem celém těle. Tři nejdůležitější pro cvičení tantry jsou Sushumna, Ida a Pingala. V tantře je podstatné tuto energii za pomocí pranajamy co nejvíce shromáždit v našem hlavním kanálu Sushumna, tak aby mohla životní síla Kundalini (která je ve stavu spícím v naší kořenové čakře) začít pomalu stoupat nahoru až k čakře korunní. 

Nástroje Tantry

Pranayama (dechové cvičení)  -  jako je tomu v józe, i Tantra používá nástroj dechu k propojení těla, mysli a duše. Pomocí různých dechových technik, je možné stimulovat životní energii Pránu tak, abychom mohli pročistit naše energetické kanáli a získat co nejvíce energie pro naše tělo. 

Asana (pozice) - Tantra používá především asany z tradiční Hatha jógy za účelem se hlouběji propojit s jednohmotným tělem. 

Mantra - Mantra je doslova nástroj pro mysl, (man=mysl tra=nástroj). Léčí, zvyšuje vibrace našeho fyzického těla, čímž blahodárně působí na naše zdraví. Zpíváním manter se nám otevírá srdce, pročišťuje mysl od negativních vlivů a balancují se naše energetické centra čakry. Tudíž zpívání posvátných manter v sanskritu nás otevírá k lásce a hojnosti a zároveň nás léčí. 

Jantra -  jantra je tvar, která zhmotňuje kosmické energie do fyzické podoby. Je to uspořádání tvarů jako je kruh, čtverec, trojúhelník atd. Každá Jantra má svoji vlastní charakteristiku, svůj vlastní význam, vibraci a moc. Pomáhá nám využít kosmických sil tady na zemi. 

Krija - je akce, skutek, technika, která v nás čistí blokády a podporuje tak náš duhovní růst. Tantrické praktiky kriya jsou technicky používané k otevření čaker a pročištění systému nádí. 

Meditace - Jednoduše se jedná o schopnost vypnout mysl od všeho ostatního a soustředit se na jednu jedinou věc. Nejčastěji se lidé během meditace soustředí pouze na svůj dech, a kdykoliv se myšlenky zatoulají, ihned se navrátí pouze k tomu dechu.