Kouč pozoronosti a meditace

Na své životní cestě jsem se díky svým zkušenostem naučila naslouchat sama sobě a žít více v přítomnosti což mě přivedlo k uvědomění, že si svůj pocit spokojenosti z velké části tvoříme sami. Rozdíl ovšem spočívá, zda tak činíme vědomě či nevědomě. Pokud jsme schopni naši pozornost zaměřit do přítomného okamžiku a stát se vnitřním pozorovatelem umožní nám to si také povšimnout našich akcí a reakcí; jaké programy naše mysl používá a jak na to naše emoční tělo reaguje. V tomto stavu nastává uvědomění, které vyústí v pocit osvobození a napojení se na vnitřní sílu, která nám dává možnost změnit naše momentální nastavení a vymanit se nechtěným programům a pocitům.


Co je pozornost: mentální stav dosažený zaměřením vědomí na přítomný okamžik, při kterém vzniká uznání a přijetí svých pocitů, myšlenek a tělesných vjemů.

Co je meditace: stav mysli, který nám umožní vystoupit z našeho momentálního nastavení a uvědomění si, že jsme součásti něčeho většího než naše osobní identita. 


S čím Vám může koučování pomoci:

  • stavy úzkosti
  • nedostatek sebelásky
  • zvládáním stresu
  • poruchy spánku
  • posílení libida
  • partnerské vztahy
  • s pocitem vyhoření
  • s nedůvěrou v život
  • pochybnostmi a depresí


Moderní život nás ustavičně nutí abychom naši pozornost směřovali mimo nás, což může z dlouhodobého hlediska způsobit nerovnováhu mezi naší myslí a duchem (neboli našim středem). Takový životní styl vyvolá emoční a energetickou neshodu což se může projevovat pocitem úzkosti, depresí, nespavostí, přílišným stresem či úplným vyhořením. Nasměrováním naší pozornosti zpět k našemu centru tuto nerovnováhu vykompenzuje a dá nám prostor se svobodně rozhodnout kam naši energii vědomě směřovat. 


Úvodní konzultace ZDARMA:  


Aby koučování bylo úspěšné a správně integrované do života, vyžaduje pravidelné týdenní schůzky po dobu 6-7 týdnů. Schůzky lze domluvit osobně i virtuálně.

Jedno sezení trvá 75 minut za cenu 1 100 Kč. 

Balíček 7 sezení za 7 300Kč.